dokumenti-in-novice-top-img
Dokumenti in novice

Usposabljanje za dvig kompetenc v okviru operacije Elektronsko poslovanje RHI d.o.o.

V okviru operacije Elektronsko poslovanje RHI d.o.o. je izvajalec CREA pro d.o.o. za nas izvedel usposabljanje za dvig kompetenc s področja elektronskega poslovanja. Bolj podrobno smo si pogledali področja marketinga, digitalne komunikacije, brezpapirnega poslovanja, prilagajanje novim regulativam in (ne)varnosti digitalizacije.

Podrobneje je bil predstavljen vidik stranke in točke stika na različnih dejanskih primerih uporabe iz prakse ter kako to vpliva na same aktivnosti podjetja, ki želi stranko pridobiti in/ali obdržati. Sam proces dela in potrebna medsebojna usklajenost procesov sta bila predstavljena s primeri dobrih praks, ki so pokazali tudi kakšen je njihov vpliv na različne faze in vidike samega nakupnega procesa. Značilnosti posameznih generacij digitalizacije in postopno prehajanje k brezpapirnemu poslovanju so bile podkrepljene s konkretnimi primeri, kjer so bile prikazane tudi nekatere značilnosti različnih primerov iz raznih panog gospodarstva. V nadaljevanju je bila pojasnjena tudi sama zakonodaja povezana s tem področjem tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Gre za smernice, priporočila, zakone in standarde na tem področju.

S pridobljenimi znanji in kompetencami bomo zaposleni nova orodja znali kar najbolj učinkovito uporabljati za doseganje novih uspehov podjetja.

Operacijo delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Scroll to Top