dokumenti-in-novice-top-img
Dokumenti in novice

Navedba: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije: Elektronsko poslovanje RHI d.o.o.

Kratica operacije: E-poslovanje RHI d.o.o.

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

 

1.Elektronska izmenjava med partnerji

V okviru prvega ukrepa načrtujemo vzpostavitev B2B portala za komunikacijo z našimi mednarodnimi partnerji in izobraževanje zaposlenih za uporabo le-tega. B2B sistem bo omogočal sistematizirano in elektronsko oddajanje naročil in dokumentacije naročnika in neposreden prenos v sistem. S tem želimo časovno optimizirati delo, saj bo manj časa porabljenega za pregledovanje naročil/ dokumentacije na več koncih, obenem pa tudi zmanjšati možnost človeške napake. Hkrati bomo preko tega dosegli tudi bolj transparentno in stroškovno učinkovito poslovanje s tujimi naročniki. Takšna optimizacija bo povečala tudi učinkovitost poslovanja podjetja.

2.Digitalizacija nastopov na sejmih

V okviru tega ukrepa se bomo vključili v showroome. Pripravile se bodo kvalitetne digitalne vsebine, s predstavitvijo podjetja, kot zanesljivega in mednarodno uveljavljenega partnerja. Tako bomo lahko dosegli dodaten dvig prepoznavnosti podjetja na tujih trgih in ustvarili zaupanje novih partnerjev. Dvignila se bo tudi vrednost in prepoznavnost blagovne znamke, kar pa bo pozitivno vplivalo na prodajo. V zvezi s to aktivnostjo bomo izvedli tudi usposabljanja.

3.Spletne strani za tuje trge

Na osnovi celostne študije digitalnega nastopa podjetja, bomo vzpostavili sodobno interaktivno spletno stran v več tujih jezikih. Spletna stran bo dinamična z jasno izpostavljenimi kompetencami podjetja na mednarodnih trgih in kapacitetami (odlična logistična mreža partnerjev). Vzpostavili bomo tudi digitalne kanale in platforme (YouTube, LinkedIn, Facebook, ipd.). S tem želimo dodatno dvigniti prepoznavnost podjetja na tujih trgih in ustvariti zaupanje novih partnerjev, s čimer povečamo vrednost blagovne znamke in uspešnost prodaje. V okviru tega ukrepa načrtujemo izobraževanje in usposabljanje zaposlenih vezano na to aktivnosti.

4.Produktno-prodajni video

Spisan bo scenarij in izdelan video v vsaj 2 jezikih, s podnapisi za tuje trge, kjer se bomo predstavili, kot zanesljiv in mednarodno priznan partner. Jasno bomo tudi predstavili naše zmožnosti in pozvali potencialne partnerje k sodelovanju. Video bo v uporabi na spletni strani, YouTubu, Facebooku, v podpisih mailov in pri predstavitvah partnerjem. To bo prispevalo k ugledu in prepoznavnosti podjetja, kar bo posredno vplivalo na prodajo.

5.Krepitev kompetenc – usposabljanja

Izvedeno bo usposabljanje, ki bo usmerjeno v krepitev kompetenc na novih trgih v času digitalne transformacije. Osredotočeno bo na konkretne napotke za rabo, urejanje in prilagajanje orodij, marketinga in digitalne komunikacije s poudarkom na novih trgih, brezpapirnem poslovanju, prilagajanju novi regulativi ter varnosti in rizikom digitalizacije. Z osvojenimi kompetencami bomo pridobili še vsa potrebna znanja in veščine, ki bodo pripomogla k uresničitvi ciljev ostalih ukrepov. Tako bomo poskrbeli da bomo nova orodja znali kar najbolj učinkovito uporabljati za doseganje zastavljenih ciljev.

 

Finančna podpora:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Rezultati operacije:

Vizija podjetja RHI je nenehna širitev na tuje trge ter biti vsak dan boljši, vsak dan konkurenčnejši. Zavedamo se, da smo na tujih trgih lahko konkurenčni le s pomočjo nenehnega napredka, razvoja in sledenjem najnovejšim smernicam, kamor vsekakor sodi tudi vzpostavitev oz. nadgradnja elektronskega poslovanja, ki zahteva nenehno prilagajanje poslovanja in inovacije z namenom učinkovitejše internacionalizacije in vključevanja v globalne verige vrednosti.

Z vzpostavitvijo oziroma nadgradnjo elektronskega poslovanja bomo okrepili svoj konkurenčni položaj, predstavili podjetje RHI, kot resnega in naprednega ponudnika, ki sledi modernim smernicam elektronskega poslovanja in posledično povečali možnost za širitev na nove trge ter pridobivanje zaupanja novih naročnikov.

Ukrep 1 (B2B) nam bo, na primer, zagotovil bolj pregledno poslovanje z naročniki, enostavnejše prejemanje povpraševanj/naročil s strani podjetij, ki potrebujejo prevoz. Posledice ukrepa bodo tudi manjša poraba časa za pregledovanje naročil in dokumentacije na več koncih, kar bo imelo za podjetje pozitivne učinke glede učinkovitosti poslovanja. Znotraj ukrepa bomo izvedli tudi izobraževanje oz. usposabljanje vezano na to aktivnost.

Nova spletna stran nam bo pomagala pri grajenju zaupanja v fazi nakupnega procesa (izbira logističnega partnerja), kjer bomo pustili vtis resnega in zanesljivega partnerja z dolgoletnimi izkušnjami in renomiranimi partnerji doma in v tujini. Spletna stran v tujih jezikih nam bo pomagala tudi pri širitvi na tuje trge. Predvsem pa želimo imeti spletno stran na katero bomo resnično ponosni in bomo tudi tuje partnerje z veseljem in ponosom povabili, naj si jo ogledajo.

S pomočjo video vsebin bomo imeli možnost predstaviti naše podjetje in ponudbo na drugačen, sodobnejši način in tako biti drugačni in bolj prepoznavni, kar bo posledično vplivalo na dvig prepoznavnosti in grajenje mednarodno kredibilne blagovne znamke.

S pomočjo ukrepa »Krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije« bomo osvojili potrebna znanja in kompetence, da bomo lahko uspešno povezali ostale ukrepe v logično in učinkovito celoto, ter tako maksimalno izkoristili vse prednosti, ki nam nudijo aktivnosti izvedenih ukrepov.

Cilj vseh ukrepov je izboljšati učinkovitost poslovanja in tako podjetje pripraviti na konkurenčni boj, ki se odvija na trgu logističnih storitev.

Najem motornih plovil

Zagotovite si ugoden najem
vzdrževanih motornih plovil.

Vožnja porok

Želite malo drugačno poroko?
Naj bo zaznamovana z nostalgično
vožnjo, kot v 70-ih letih

Tu smo za vas, ko nas potrebujete. Vaš logistični partner RHI.

0 +
Let izkušenj
0 +
Pripeljanih vozil
0 %
Zaneslivost in prilagodljivost
0 m2
Varovane površine
Scroll to Top